پروفایل سپیده آقاپور

سپیده آقاپور شاعر_نویسنده
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

شاعر و نویسنده 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است