پروفایل کیان کتابی

کیان کتابی تدوینگر
20 سال تجربه 0 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران

رزومه:

۱_تهیه کننده وکارگردان مستندهای تلویزیونی ازسال۱۳۷۸تاکنون.

۲_تدوین برنامه های گوناگون تلویزیونی درساختارهای مستند،داستانی،نمایشی،ترکیبی و…درطی ۲۰سال گذشته.

جوایز:

شرکت درجشنواره های سینماحقیقت،یادگار،مراکزصداوسیماو...

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است