پروفایل طاهره اسدی

طاهره اسدی بازیگرتئاتر و فیلم کوتاه، صدا پیشه، تدوینگر
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان

بازیگر تئاتر و صدا پیشه انیمیشن

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است