پروفایل سید ناصر ذل النور

سید ناصر ذل النور نقاش
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اردبیل

تصویرگر و نقاش

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است